| 

NMV Jonge kind & BSO

Ben je een pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang voor kinderen tot 12 jaar èn wil je kennis maken met pedagogische en didactische uitgangspunten van Maria Montessori? Kom dan naar onze Jonge kind & BSO studie. Je krijgt breed zicht op de ontwikkeling van kinderen, je gaat echt anders kijken naar kinderen

De opzet

Gedurende vier bijeenkomsten van het basisdeel maak je kennis met pedagogische en didactische uitgangspunten van Maria Montessori. Je leert hoe je de theorie om kunt zetten in de praktijk, je werkt aan je eigen houding. Ook leer je de ontwikkelingsfasen van een kind kennen, gaan we aan de slag met de voorbereide omgeving en ontdek je inspirerende materialen. Reflectie is een belangrijk onderdeel van de studie, er is veel ruimte om met elkaar te spreken. Een bezoek op de werkvloer maakt deel uit van de studie.

Het basisdeel gaat naadloos over in het verdiepingsdeel, wanneer je geraakt bent door onze visie en meer wilt weten. Het verdiepingsdeel bestaat uit 5 bijeenkomsten van 3 uur.  Ook nu komen we weer een keer bij je op bezoek wanneer je aan het werk bent en gaan we met je in gesprek.

We ronden de studie af met het NMV-examen. Je laat zien en horen hoe je anders bent gaan denken en gaan handelen. Na je examen laten we je niet helemaal los. Ongeveer een half jaar na de afronding van de studie zoeken we opnieuw contact met je. Wanneer jij dat wilt, plannen we een bezoek en gesprek met je. Gewoon, omdat we willen dat in heel Nederland goede en blije montessoribegeleiders werken.

De inhoud

De inhoud van het basisdeel

 • de ontwikkelingsfasen van het kind
 • de voorbereide omgeving
 • het montessorimateriaal
 • de houding van de opvoeder: opvoeden vanuit respect
 • opvoeden zonder straffen en belonen
 • vrijheid en zelfstandigheid
 • oefeningen van het dagelijks leven (deel 1)

 

De inhoud van het verdiepingsdeel

 • het leven van Maria Montessori
 • het beredeneerde aanbod: taal, rekenen, motoriek
 • de voorbereide omgeving: binnen en buitenruimte
 • onderwijs en opvoeding als een geheel, de rol van de ouders
 • kinderen met een bijzondere ontwikkeling
 • observeren en registreren
 • het montessorimateriaal
 • oefeningen van het dagelijks leven (deel 2)
 • motoriek: muziek en dans met jonge kinderen

De kosten

De kosten bedragen € 550,- per deelnemer voor het basisdeel en € 750,- voor het verdiepingsdeel inclusief het NMV-examen.

De opbrengst

Je hebt nieuwe kennis opgedaan en kijkt op een verfrissende, geïnspireerde en reële manier naar montessoriopvoeding in de 21e eeuw. Je hebt de kennis, de ervaring en de middelen om de kinderen waarmee je werkt op montessoriaanse wijze te begeleiden en vooruit te helpen in hun ontwikkeling.
De taken en de praktijkbezoeken vormen de eindopdracht die leidt tot het montessori-examen, zo laat je zien dat je de NMV bekwaamheden beheerst. Bij voldoende afsluiting ontvang je het NMV montessoridiploma.

Nieuwsgierig geworden en nog meer willen weten? We praten je graag bij.

Direct inschrijvenEven mailen
×